برای اینکه متفاوت تر از رقبا به نظر برسید و محصول یا خدمت شما انتخاب اول مشتریان باشد، باید مزایا و ارزش‌هایی بیشتری از بقیه داشته باشید. در این مقاله مفهوم مزیت رقابتی و چگونگی ایجاد آن را با هم می‌خوانیم.

در این جلسه صفحه هات مختلف پروژه خودمون رو کامل تر میکنیم ، به علاوه در این قسمت یک مرور کلی بر دونسته های که تا اینجای این دوره بدست آورده ایم میشه تا شما بهتر مفاهیم رو درک کنید . 

در این جلسه صفحه هات مختلف پروژه خودمون رو کامل تر میکنیم ، به علاوه در این قسمت یک مرور کلی بر دونسته های که تا اینجای این دوره بدست آورده ایم میشه تا شما بهتر مفاهیم رو درک کنید . 

در این جلسه صفحه هات مختلف پروژه خودمون رو کامل تر میکنیم ، به علاوه در این قسمت یک مرور کلی بر دونسته های که تا اینجای این دوره بدست آورده ایم میشه تا شما بهتر مفاهیم رو درک کنید .